Estic a punt de fer un projecte d'activitat, necessito adjuntar un assumeix? I si certifico el projecte d'un altre enginyer?