Normativa actual per activitat en règim de comunicació a Catalunya

  • 408 Vistes
  • Últim Missatge 06 de juny 2016
  • Tema sol·lucionat
David Bernal Ha publicat això 06 de juny 2016

Quína normativa s'ha d'aplicar per un projecte d'activitat en règim de comunicació a Catalunya?

  • Agradat a
  • admin
Ordenar per: Estantard | Més nou | Vots
Antoni Blanquez Ha publicat això 06 de juny 2016

Relaciono la normativa, a la qual s'ha d'afegir la corresponent dels diferents reglaments de seguretat industrial que li puguin aplicar

- Llei 20/2009, de Prevenció i Control ambiental de les activitats

- Decret 137/2008,  CCAE 2009

- Llei 3/2010, de Prevenció i Seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

- Llei 16/2002, de Protecció contra la contaminació acústica

- Decret 176/2009, s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002

- Llei 16/2015, de simplificació administrativa

- Decret 112/2010, s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives

- Llei 11/2009, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

 

 

  • Agradat a
  • David Bernal
David Bernal Ha publicat això 06 de juny 2016

També haig de mirar les ordenançes del municipi o només aplicar les lleis i decrets autonómics?

Close