La desembocadura de l'Ebre disposa de suficent informació tècnica per valorar l'afectació que poden tenir els 3 aspectes bàsics el valor de cabal ecològic, el major nombre d'embassaments i majors hectarees dels regadius?

Es podrien simular quins són els beneficis futurs que poden aportar al Delta?

Comportaran greus perjudicis al delta de l’Ebre com diu la PDE? és a dir, reduiran l’aportació de cabals al tram final de l’Ebre i l’aigua portada estarà més contaminada i, per tant, serà d’una qualitat molt menor;fet que pot perjudicar l’equilibri ambiental del delta de l’Ebre?

Compleixen amb la Directiva Marc De l'Aigua segons la Comissió Europea?